इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) मार्फत ९६३८ पदांची महाभरती - MahaJobAlert - The Home of Your Dream Job

Post Top Ad

Sunday 19 July 2020

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) मार्फत ९६३८ पदांची महाभरती


इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) मार्फत सहयोगी बैंकिंग क्षेत्रात ९६३८ पदांची महाभरती ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: २१ जुलै २०२०  
संस्था / विभागाचे नाव इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS)
पदनाम कार्यालयीन सहाय्यक (बहुउद्देशीय),

अधिकारी स्केल- I (सहाय्यक व्यवस्थापक),

अधिकारी स्केल -२ सामान्य बँकिंग अधिकारी
(व्यवस्थापक),

अधिकारी स्केल -२ विशेषज्ञ अधिकारी
(व्यवस्थापक),

अधिकारी स्केल- III (वरिष्ठ व्यवस्थापक)
एकूण पदांची संख्या ९६३८
अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक १ जुलै २०२०
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २१ जुलै २०२०
अर्जाचे स्वरूप  ऑनलाईन
निवड प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्व + मुख्य परीक्षा + मुलाखत
नियुक्तीचे ठिकाण सहभागी बैकिंग क्षेत्र (संपूर्ण भारत)
परीक्षेचे ठिकाण पूर्व परीक्षा - अमरावती, औरंगाबाद,
चंद्रपूर, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर,
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर,
नांदेड,नाशिक, पुणे, रत्नागिरी
पदनिहाय एकूण रिक्त जागांचे विवरण
पदाचे नाव एकूण पदे प्रवर्ग निहाय पदे
सहाय्यक (बहुउद्देशीय) ४२२५ खुला(open)-१९५६

इ.मा.(obc)-१०९५

अ.जा.(sc)-८११

अ.ज.(st)-३६३
अधिकारी स्केल- I
(सहाय्यक व्यवस्थापक)
३४४० खुला(open)-१५६२

इ.मा.(obc)-९७६

अ.जा.(sc)-५७८

अ.ज.(st)-३२४
अधिकारी स्केल -२
सामान्य बँकिंग अधिकारी (व्यवस्थापक)
७७८ खुला(open)-३५६

इ.मा.(obc)-२२५

अ.जा.(sc)-१२४

अ.ज.(st)-७३
अधिकारी स्केल -२
विशेषज्ञ अधिकारी (व्यवस्थापक)
२०० खुला(open)-१०६

इ.मा.(obc)-५४

अ.जा.(sc)-२७

अ.ज.(st)-१३
अधिकारी स्केल- III
(वरिष्ठ व्यवस्थापक)
१४६ खुला(open)-७६

इ.मा.(obc)-३८

अ.जा.(sc)-२२

अ.ज.(st)-१०
आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व अनुभव
पदाचे नाव शैक्षणिक अर्हता अनुभव
सहाय्यक (बहुउद्देशीय)
कोणत्याही शाखेतील पदवी मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठ किंवा समकक्ष
---
अधिकारी स्केल- I
(सहाय्यक व्यवस्थापक)
(अ) कोणत्याही विषयात बॅचलर
डिग्री मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा 
समकक्ष.शेती, फलोत्पादन, 
वनीकरण, पशुसंवर्धन,पशुवैद्यकीय 
विज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी,
मत्स्यपालनालय, कृषी विपणन आणि 
सहकार्य, माहिती तंत्रज्ञान,व्यवस्थापन, 
कायदा, अर्थशास्त्र किंवा अकाउंटन्सी 
पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य
दिले जाईल

 (ब)स्थानिक भाषेमधील प्रवीणता

(क)संगणकाचे कार्यरत ज्ञान 
---
अधिकारी स्केल -२
सामान्य बँकिंग अधिकारी (व्यवस्थापक)
मान्यताप्राप्त कोणत्याही शाखेतील
पदवी किमान 50% गुणांसह बँकिंग, वित्त, विपणन,कृषी,फलोत्पादन, 
वनीकरण,पशुसंवर्धन,पशुवैद्यकीय 
विज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी,मत्स्यपालन, 
कृषी विपणन आणि सहकार्य,माहिती 
तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, कायदा, 
अर्थशास्त्र आणि लेखा उमेदवारांना 
प्राधान्य दिले जाईल
१/२ वर्ष
अधिकारी स्केल -२
विशेषज्ञ अधिकारी (व्यवस्थापक)
माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स
/ कम्युनिकेशन /कॉम्प्यूटर सायन्स /
माहिती तंत्रज्ञान मधील मान्यताप्राप्त
विद्यापीठाची पदवी कमीतकमी
एकूण 50% गुण.

कृषी अधिकारी कृषी / फलोत्पादन /
दुग्धशाळा / पशुसंवर्धन / वनीकरण /
पशुवैद्यकीय विज्ञान / कृषी
अभियांत्रिकी / 
मत्स्य पालन मान्यता
प्राप्त विद्यापीठाकडून वरील विषयांपैकी
पदवी कमीतकमी 50% गुणांसह

कायदा अधिकारी लॉ किंवा त्यामधील
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी  किमान
50% गुणांसह

सनदी लेखापाल इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड
कडून सर्टिफाईड असोसिएट (सीए)
लेखापाल

ट्रेझरी मॅनेजर
मान्यताप्राप्त विद्यापीठ / संस्थेतून चार्टर्ड
अकाउंटंट किंवा एमबीए

पणन अधिकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून
विपणन विषयात एम.बी.ए.


२/३ वर्ष

अधिकारी स्केल- III (वरिष्ठ व्यवस्थापक)

मान्यताप्राप्त कोणत्याही शाखेत पदवी
किमान 50% गुणांसह विद्यापीठ किंवा
त्याच्या समकक्ष   बँकिंग, वित्त, विपणन,
आणि पदव्युत्तर पदवी असणे शेती,
फलोत्पादन, वनीकरण, पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय विज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी,
मत्स्यपालनालय, कृषी पणन व सहकार,
माहिती तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, कायदा,
अर्थशास्त्र आणि लेखा उमेदवारांना
प्राधान्य दिले जाईल
५ वर्ष
(संबंधित क्षेत्र)
वयोमर्यादा (Age Limit)
पदाचे नाव खुला प्रवर्ग (Open) राखीव प्रवर्ग  Reserved)
सहाय्यक (बहुउद्देशीय)
२८ वर्ष
इ.मा.(३ वर्ष_३१ वर्ष)

अ.जा./अ.ज (५वर्ष_३३ वर्ष)
अधिकारी स्केल- I
(सहाय्यक व्यवस्थापक)
३० वर्ष
इ.मा.(३३)

अ.जा./अ.ज.(३५)
अधिकारी स्केल -२
सामान्य बँकिंग अधिकारी (व्यवस्थापक)
३२ वर्ष
इ.मा.(३५)

अ.जा./अ.ज. (३७)
अधिकारी स्केल -२
 विशेषज्ञ अधिकारी (व्यवस्थापक)
३२ वर्ष
इ.मा.(३५)

अ.जा (३७)

अधिकारी स्केल-३ (वरिष्ठ व्यवस्थापक)

४० वर्ष
इ.मा.(४३)

अ.जा./अ.ज.(४५)
अर्जाचे शुल्क (Application Fees)
प्रवर्ग अर्जाचे शुल्क (Fees)
खुला (open) 850 ₹
इ.मा (obc) 850 ₹
अ.जा./अ.ज. (sc/st) 175 ₹
मूळ जाहिरात
कार्यालयीन संकेतस्थळ(Official Website)
आपले वय मोजा
अर्ज कसा करावा (जाहिरातीबद्दल अधिकची माहिती)

 ऑनलाईन अर्ज करण्याची पूर्वतयारी:

ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी- 

१)उमेदवारांनी त्यांचे अलीकडील काळातील छायाचित्र आणि स्वाक्षरी स्कॅन करून घ्यावी.

२)आवश्यक माहितीचा ऑनलाइन भरणा करण्यासाठी आवश्यक तपशील / कागदपत्रे सोबत ठेवावी.

३)उमेदवाराकडे एक वैध वैयक्तिक ईमेल (Email)आयडी असावा, जो या भरती प्रक्रियेचा निकाल जाहीर होईपर्यंत सक्रिय ठेवलेला असावा.

ऑनलाईन अर्ज कसा करावा-

१)उमेदवारांनी प्रथम अधिकृत वेबसाइटवर जाणे आवश्यक आहे.

२)उमेदवारांना “नवीन नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा” Click here to Register या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. ऑनलाईन अर्जामध्ये त्यांची मूलभूत माहिती देऊन त्यांचा अर्ज नोंदविण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात करावी.

३)उमेदवाराने प्राप्त झालेला तात्पुरता नोंदणी क्रमांक Registration number आणि संकेतशब्द Password नोंदवावा/जतन करून ठेवावा.उमेदवारांना नोंदणी क्रमांक (Registration number)आणि (Password) संकेतशब्द दर्शविणारा ईमेल आणि एसएमएस देखील पाठविला जाईल. उमेदवार तात्पुरता नोंदणी क्रमांक आणि संकेतशब्द वापरुन जतन केलेला डेटा पुन्हा उघडू शकतात आणि आवश्यक असल्यास तपशील संपादित करू शकतात.

४)उमेदवारांनी त्यांचे स्कॅन केलेले छायाचित्र व स्वाक्षरी अपलोड करणे आवश्यक आहे.

५)ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी अत्यंत काळजीपूर्वक आपली अचूक माहिती अर्जा मध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे कारण कोणतीही चुकीची माहिती अर्जदाराने नोंदविली आहे असे आढळल्यास निवडप्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यात आपला अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो.

६)“Make Payment” या पर्यायावर जाण्या अगोदर अर्जातील नोंद केलेल्या माहितीची सत्यता पडताळून घ्यावी. कारण या पर्यायातील माहिती समाविष्ट (Submit)केल्या नंतर आपण मागील स्टेप मधील नोंदविल्या गेलेल्या माहिती मध्ये बदल करू शकत नाही.

७)अर्जाचे शुल्क / ऑनलाइन पेमेंटच्या सहाय्याने भरावे.

८)अर्जाचे शुल्क भरणा केलेला Transaction id / पावती व ऑनलाईन भरलेला अर्ज यांची प्रिंट काढून स्वतःजवळ सांभाळून ठेवावी.No comments:

Post a Comment