स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) मार्फत कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण ५८४६ जागा - MahaJobAlert - The Home of Your Dream Job

Post Top Ad

Thursday 3 September 2020

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) मार्फत कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण ५८४६ जागा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) मार्फत कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण ५८४६ जागा
संस्था / विभागाचे नाव स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) 
पदनाम Constable (Exe.)
एकूण पदांची संख्या ५८४६
अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक ०१/०८/२०२०
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०७/०९/२०२०
अर्जाचे स्वरूप  ऑनलाईन
निवड प्रक्रिया ऑनलाईन परीक्षेद्वारा
नियुक्तीचे ठिकाण दिल्ली
परीक्षेचा दिनांक २७/११/२०२० ते १४/१२/२०२०
पदनिहाय एकूण रिक्त जागांचे विवरण
पदाचे नाव एकूण पदे प्रवर्ग निहाय पदे
Constable (Exe.)-Male ३४३३
खुला- १६८१, इ.मा- ६६२, 
अ.जा.- ५९०, अ.ज.- १५७
Constable (Exe.)-Male
(Ex-Servicemen (Others)
२२६
खुला- ९४, इ.मा- ३७, 
अ.जा.- ५२, अ.ज.- २४
Constable (Exe.)-Male(Ex-Servicemen)[Commando] २४३
खुला- ९३, इ.मा- ३७,
 अ.जा.- ६७, अ.ज.- २७
Constable (Exe.)-Female १९४४ खुला- ९३३, इ.मा- ३८७, अ.जा.- ३२८, अ.ज.- ९४
आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व उंची
पदाचे नाव शैक्षणिक अर्हता उंची
Constable (Exe.)-Male १०+२ / १२ वी उत्तीर्ण १७० से.मी.
Constable (Exe.)-Male
(Ex-Servicemen (Others)
१०+२ / १२ वी उत्तीर्ण १७० से.मी.
Constable (Exe.)-Male(Ex-Servicemen)[Commando] १०+२ / १२ वी उत्तीर्ण १७० से.मी.
Constable (Exe.)-Female १०+२ / १२ वी उत्तीर्ण १५७ से.मी.
वयोमर्यादा (Age Limit)
पदाचे नाव खुला प्रवर्ग (Open) राखीव प्रवर्ग (Reserved)
Constable (Exe.)-Male
२५ वर्ष
३० वर्ष
Constable (Exe.)-Male
(Ex-Servicemen (Others)
२५ वर्ष
३० वर्ष
Constable (Exe.)-Male(Ex-Servicemen)[Commando]
२५ वर्ष
३० वर्ष
Constable (Exe.)-Female
२५ वर्ष
३० वर्ष
अर्जाचे शुल्क (Application Fees)
प्रवर्ग अर्जाचे शुल्क (Fees)
खुला १०० ₹
इ.मा. १०० ₹
अ.जा. / अ.ज. नि:शुल्क
महिला नि:शुल्क
मूळ जाहिरात
कार्यालयीन संकेतस्थळ(Official Website)
आपले वय मोजा
अर्ज कसा करावा 

 ★Applications must be submitted in online mode only through the official website of SSC Headquarters i.e. https://ssc.nic.in. For detailed instructions, please refer to Annexure-I and Annexure-II of this Notice. Sample Proforma of One-time Registration and Online Applications are attached as Annexure-IA and Annexure-IIA.No comments:

Post a Comment