सशस्त्र सीमा बल (SSB) मध्ये कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण १५२२ जागा - MahaJobAlert - The Home of Your Dream Job

Post Top Ad

Saturday 5 September 2020

सशस्त्र सीमा बल (SSB) मध्ये कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण १५२२ जागा

सशस्त्र सीमा बल (SSB) मध्ये कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण १५२२ जागा
संस्था / विभागाचे नाव सशस्त्र सीमा बल (SSB)
पदनाम कॉन्स्टेबल / Constable
एकूण पदांची संख्या १५२२
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २७/०९/२०२०
अर्जाचे स्वरूप ऑनलाईन
नियुक्तीचे ठिकाण संपूर्ण भारत
पदनिहाय एकूण रिक्त जागांचे विवरण
पदाचे नाव एकूण पदे प्रवर्ग निहाय पदे
Constable - (Driver) Male ५७४
UR - १४८, 
EWS - ३६, 
OBC - ११४, 
SC - २४५, 
ST - ३१
Constable - (Laboratory Assistant) २१
UR - ०५, 
EWS - ०, 
OBC - ११, 
SC - ०५, 
ST - ०
Constable - (Veterinary) १६१
UR - ६७, 
EWS - १५, 
OBC - ४२, 
SC - १९, 
ST - १८
Constable - (Ayah -female only) ०५ UR - ०२,
EWS - ०,
OBC - ११,
SC - ०५,
ST - ०
Constable - (Carpenter) ०३ UR - ०१,
EWS - ०,
OBC - ०,
SC - ०,
ST - ०२
Constable - (Plumber) ०१ UR - ०,
EWS - ०,
OBC - ०१,
SC - ०,
ST - ०
Constable - (Painter) १२ UR - ०५,
EWS - ०१,
OBC - ०२,
SC - ०२,
ST - ०२
Constable - (Tailor) २० UR - ११,
EWS - ०२,
OBC - ०,
SC - ०२,
ST - ०५
Constable - (Cobbler) २० UR - १६,
EWS - ०२,
OBC - ०२,
SC - ०,
ST - ०
Constable - (Gardner) ०९ UR - ०८,
EWS - ०,
OBC - ०१,
SC - ०,
ST - ०
Constable - (Cook) M+F २५८ UR - १३५,
EWS - २५,
OBC - ४६,
SC - २९,
ST - २३
Constable - (Washerman) M+F १२० UR - ४१,
EWS - ०८,
OBC - ३१,
SC - ११,
ST - २९
Constable - (Barber) M+F ८७ UR - ३१,
EWS - ०५,
OBC - १३,
SC - १२,
ST - २६
Constable - (Safaiwala) M+F ११७ UR - ४७,
EWS - ०९,
OBC - ४१,
SC - १३,
ST - ०७
Constable - (Water Carrier) M+F ११३ UR - ४९,
EWS - ११,
OBC - ३०,
SC - १६,
ST - ०७
Constable - (Waiter) Male १३ UR - ०५,
EWS - ०१, OBC - ०३,
SC - ०२,
ST - ०२
आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व अनुभव
पदाचे नाव शैक्षणिक अर्हता अनुभव
Constable - (Driver) Male १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + 
अवजड वाहन चालक परवाना
Constable - (Laboratory Assistant) १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + 
लॅब असिस्टंट कोर्स
Constable - (Veterinary) १० वी परीक्षा उ
त्तीर्ण + 
०१ वर्ष अनुभव
Constable - (Ayah -female only) १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + 
०१ वर्ष अनुभव
Constable - (Carpenter) १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Plumber) १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Painter) १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Tailor) १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Cobbler) १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Gardner) १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Cook) M+F १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Washerman) M+F १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Barber) M+F १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Safaiwala) M+F १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Water Carrier) M+F १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित
ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
Constable - (Waiter) Male १० वी परीक्षा
उत्तीर्ण + संबंधित ट्रेड मध्ये आयटीआय
०२ वर्ष अनुभव
वयोमर्यादा (Age Limit)
पदाचे नाव खुला प्रवर्ग (Open) राखीव प्रवर्ग (Reserved)
Constable - (Driver) Male
२१ ते २७ वर्ष
२१ ते २७ वर्ष
Constable - (Laboratory Assistant)
१८ ते २५ वर्ष
१८ ते २५ वर्ष
Constable - (Veterinary)
१८ ते २५ वर्ष
१८ ते २५ वर्ष
Constable - (Ayah -female only)
१८ ते २५ वर्ष
१८ ते २५ वर्ष
Constable - (Carpenter)
१८ ते २५ वर्ष
१८ ते २५ वर्ष
Constable - (Plumber)
१८ ते २५ वर्ष
१८ ते २५ वर्ष
Constable - (Painter)
१८ ते २५ वर्ष
१८ ते २५ वर्ष
Constable - (Tailor)
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
Constable - (Cobbler)
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
Constable - (Gardner)
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
Constable - (Cook) M+F
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
Constable - (Washerman) M+F
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
Constable - (Barber) M+F
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
Constable - (Safaiwala) M+F
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
Constable - (Water Carrier) M+F
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
Constable - (Waiter) Male
१८ ते २३ वर्ष
१८ ते २३ वर्ष
अर्जाचे शुल्क (Application Fees)
प्रवर्ग अर्जाचे शुल्क (Fees)
खुला / इ.मा. / EWS १०० ₹
अ.जा. / अ.ज. नि:शुल्क
महिला नि:शुल्क
मूळ जाहिरात
कार्यालयीन संकेतस्थळ(Official Website)
आपले वय मोजा
अर्ज कसा करावा 

 www.ssbrectt.gov.in या कार्यालयीन संकेतस्थळावर जाऊन अंतिम दि.२७/०९/२०२० पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. No comments:

Post a Comment