भारतीय आर्युविमा महामंडळ (LIC) सोलापूर येथे विमा प्रतिनीधी पदांच्या एकूण ५००० जागा - MahaJobAlert - The Home of Your Dream Job

Post Top Ad

Friday 4 September 2020

भारतीय आर्युविमा महामंडळ (LIC) सोलापूर येथे विमा प्रतिनीधी पदांच्या एकूण ५००० जागा

भारतीय आर्युविमा महामंडळ (LIC) सोलापूर येथे विमा प्रतिनीधी पदांच्या एकूण ५००० जागा
संस्था / विभागाचे नाव भारतीय आर्युविमा महामंडळ (LIC) 
पदनाम विमा प्रतिनिधी (Insurance Representative)
एकूण पदांची संख्या ५०००
वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्ष
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०२/०२/२०२१
अर्जाचे स्वरूप ऑनलाईन
शैक्षणिक अर्हता इ. १० वी उत्तीर्ण
नियुक्तीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
शुल्क (फिस) नि:शुल्क
कार्यालयीन संकेतस्थळ(Official Website)
आपले वय मोजा


No comments:

Post a Comment