पोलीस आयुक्त ठाणे शहर (Thane Police Commissionerate) येथे विविध पदांच्या ०५ जागा - MahaJobAlert - The Home of Your Dream Job

Post Top Ad

Friday 4 September 2020

पोलीस आयुक्त ठाणे शहर (Thane Police Commissionerate) येथे विविध पदांच्या ०५ जागा

पोलीस आयुक्त ठाणे शहर (Thane Police Commissionerate) येथे विविध पदांच्या ०५ जागा
संस्था / विभागाचे नाव पोलीस आयुक्त ठाणे शहर (Thane Police Commissionerate)
पदनाम विधी अधिकारी / गट ब
एकूण पदांची संख्या ०५
अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक २६/०८/२०२०
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २२/०९/२०२०
अर्जाचे स्वरूप ऑफलाईन / पोस्ट द्वारा
निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा
नियुक्तीचे ठिकाण ठाणे शहर
परीक्षेचे ठिकाण ठाणे शहर
पदनिहाय एकूण रिक्त जागांचे विवरण
पदाचे नाव एकूण पदे प्रवर्ग निहाय पदे
विधी अधिकारी गट ब ०१
विधी अधिकारी ०४
आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व अनुभव
पदाचे नाव शैक्षणिक अर्हता अनुभव
विधी अधिकारी गट ब कायदा पदवीधर ५ वर्ष
विधी अधिकारी कायदा पदवीधर ५ वर्ष
वयोमर्यादा (Age Limit)
पदाचे नाव खुला प्रवर्ग (Open) राखीव प्रवर्ग (Reserved)
विधी अधिकारी गट ब
६० वर्षापर्यंत
६० वर्षापर्यंत
विधी अधिकारी
६० वर्षापर्यंत
६० वर्षापर्यंत
अर्जाचे शुल्क (Application Fees)
प्रवर्ग अर्जाचे शुल्क (Fees)
खुला नि:शुल्क
राखीव नि:शुल्क
मूळ जाहिरात
कार्यालयीन संकेतस्थळ(Official Website)
आपले वय मोजा
अर्ज कसा करावा (जाहिरातीबद्दल अधिकची माहिती)

उमेदवाराने सोबत दिलेल्या विहीत नमुन्यातील अर्ज परिपूर्ण भरून व त्यासोबत आवश्यक त्या प्रमाणपत्राच्या प्रती जोडून लिफाफ्यात घालून लिफाफ्याच्या उजव्या बाजूला ठळक अक्षरात "विधी अधिकारी गट-ब करीता किंवा विधी अधिकारी पदासाठी अर्थ" असे नमूद करून अर्ज दि.२२/०९/२०२० संध्याकाळी १८:०० वाजेपर्यंत पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, क्रिक नाका, सिडको रोडठा णे (प) ता.जि. ठाणे ,पिन नं ४०० ६०१ या पत्त्यावर पोहचतील याची दक्षता घ्यावी.No comments:

Post a Comment